Header image
ΔΕΡΟΠΟΛΗ RUN

Κανονισμοί διεξαγωγής του αγώνα

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: εδώ

Εγγραφές δύναται να πραγματοποιηθούν στην Γραμματεία του αγώνα μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη αυτού, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Ο μέγιστος αριθμός αθλητών ορίζεται στους 200 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφής. Επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής  γίνεται με αποστολή απαντητικού email από τη διοργάνωση. Τα ονόματα των αθλητών που κατοχυρώνουν θέση έπειτα από τον σχετικό έλεγχο θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του συλλόγου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/08/2019.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Στους αγώνες των 12 και των 5.5 χιλιομέτρων η εκκίνηση και ο τερματισμος ορίζεται στην πλατεία του χωριού Δερβιτσάνης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ: Κατά τη δημοσίευση των ονομάτων λίγες μέρες πριν τον αγώνα, θα υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή. Αλφαβητικά με βάση το επίθετό σας θα ζητάτε από τη γραμματεία της διοργάνωσης τον αριθμό σας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:   Η γραμματεία του αγώνα θα βρίσκεται στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού Δερβιτσάνης μια μέρα πριν τον αγώνα (13-8-2021) κατά τις ώρες 17:00-20:00 και  στον χώρο της εκκίνησης του αγώνα ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους ακόμη και την Κυριακή 14-8-2021 από της 07:00π.μ. έως την 07:40 π.μ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τεχνική ενημέρωση του αγώνα θα γίνει την προηγούμενη ημέρα μέσω της ιστοσελίδας μας στο facebook και για τους 2 αγώνες των 12 & 5.5 χιλιομέτρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι οι δρομείς να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Δρομείς κάτω των 18 ετών, θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Πινακίδες χιλιομετρικών αποστάσεων χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟ ανά 1 χιλιόμετρο καθώς επίσης και σήμανση με κορδέλες για τον αγώνα των 12 χιλιομέτρων. Το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα των 5.5 χιλιομέτρων αλλά με χρώμα ΜΠΛΕ.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Τα όρια και η χρονομέτρηση σταματά στις 11:00π.μ. Μετά από την ώρα αυτή, οι αθλητές/τριες συμμετέχουν με δική τους ευθύνη.

ΑΠΟΝΟΜΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Μετά τον τερματισμό του παιδικού αγώνα (11:00π.μ περίπου) θα γίνουν οι απονομές κυπέλλων στους τρείς πρώτους τερματίσαντες, τις πρώτες τρεις γυναίκες και των δύο αγώνων  και τους πρώτους τρεις κάτω των 13 ετών του παιδικού αγώνα. Αναμνηστικά μετάλλια θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά τον τερματισμό τους.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ:  Θα υπάρχει απλή χρονομέτρηση με χρονόμετρο στον τερματισμό.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Χάσκοβο

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν σημεία ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να καταγράφονται από τους κριτές. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμός.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την κάλυψη από γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευόμενους εθελοντές για θέματα ασφάλειας και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφαλείας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμός. Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ: Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ή και να αναβάλλει για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την εκκίνηση των αγώνων, με γνώμονα πάντα την σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

ΠΟΙΝΕΣ: Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού: Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής, ρίψη απορριμμάτων, παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά, μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών, αγένεια – ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ., μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου, άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση αλλαγές του αγώνα θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της διοργάνωσης.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη κάθε είδους αντικειμένου κατά μήκος της διαδρομής. Στον σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Ρίψη υλικών συσκευασίας σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επιφέρει την  ποινή αποκλεισμού του αθλητή.  Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σωστής κατεύθυνσης.  Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παραπάνω και να υπακούσουν σε τυχόν υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις των κριτών, επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση, έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή του αγώνα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στον αγώνα είναι κατά τη διαδικασία εγγραφής να δηλώσει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση των κανονισμών του αγώνα και ότι τους αποδέχεται πλήρως και απαρέγκλιτα.

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ: Η διοργανωτές θα έχουν φροντίσει για τους αθλητές, τους συνοδούς και τους εθελοντές δωρεάν φαγητό. Στους συμμετέχοντες θα δωθεί αναμνηστικό τεχνικό μπλουζάκι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα και φωτογραφίες θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του συλλόγου καθώς και στο facebook .

*ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αθλητών, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:
α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον
β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν (έχοντας πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα).
Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.
Επιπλέον, η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδηποτε αθλητή.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ