Header image
ΔΕΡΟΠΟΛΗ RUN

Garë vrapimi "Deropoli Race" 12km
Ora e nisjes: 07:45


Harta e garës 12km

Run & Fun 6km
Ora e nisjes: 08:15 


Harta e rrugës "Run & Fun" 5 .5km

Gara "Junior Race" 1km
Ora e nisjes: 10:30


Gara për fëmijët me fillimin dhe përfundimin në qëndrën e fshatit Dervician do të mbahet në ditën e garave 12 dhe 6 km.  Fëmijët mund të shoqërohen edhe nga të rritur. Tre të parët nën moshën 13 vjeç do t'u jepet kupë, kurse medaljet e çmimeve do t'u jepen të gjithë pjesëmarrësve pas përfundimit të tyre.