Header image
ΔΕΡΟΠΟΛΗ RUN

Rregullat e lojës

Data Vendi: Të Dielën 14 gusht 2022.

Regjistrimet: Do të bëhen përmes procesit të regjistrimit online : këtu

Regjistrimet mund të bëhen te Sekretariati i garës deri gjysmë ore para fillimit të garës, në qoftë se numri i kërkuar i pjesëmarrësve nuk është arritur. Numri maksimal i atletëve të vendosur është  200 dhe do të mbahet përparësi regjistrimi. Pas përfundimit te formularit të regjistrimit  do të merrni përgjigje ne email e cila do të konfirmojë pjesëmarrjen tuaj.

FILLIMI - FUNDI: Fillimi është dhe përfundimi është vendosur në qendrën e fshatit Dervician.

DORËZIMI I DEKLARIMEVE PËR PJESËMARRJE - AFATI: Afati i fundit për pjesëmarrje është vendosur të enjten, më 1 gusht 2021. Pjesëmarrja është falas.

SI TË MARRË NUMËR: Kur emrat publikohen pak ditë para garës, do të ekzistojë një numër që do t'i korrespondojë secilit atlet. Në mënyrë alfabetike bazuar në mbiemrin tuaj, ju do t'i kërkoni sekretariatit të organizatës për numrin tuaj.

SEKRETARIATI: Sekretariati i garës do të jetë në qendrën kulturore të Dervicianit një ditë para garës (13-8-2021) nga ora 17:00 deri në orën 20:00 dhe në fillim të garës në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të marrin numrin e pjesëmarrjes së tyre edhe të dielën (14-8-2021 )nga ora 07:00. deri në orën 7:40.

INFORMACIONI TEKNIK: Informimi teknik i garës do të zhvillohet ditën e mëparshme nëpërmjet faqes sonë të Facebook-ut  për të dy garat 12 & 5.5 km.

E DREJTA PËR PJESËMARRJE: Atletët duhet të kenë mbushur moshën 18. Vrapuesit nën moshën 18 vjeçare do të jenë në gjendje të marrin pjesë vetëm me një deklaratë të përgjegjshme nga kujdestari i tyre.

DISTANCAT KILOMETRIKE - ZONAT E SHENUARA: Shenjat KUQE të distancës kilometrike do te jene te pranueshme për cdo  1 km, si dhe shënimi me shirita dhe shigjeta speciale për pikturë për garën prej 12 km. E njëjta gjë vlen edhe për garën 5.5 km, por me shënja BLU.

Kufijtë e kufizimit kohor: Kufijtë dhe koha ndalëse do të jetë ora 11:00. Pas kësaj kohe, atletët marrin pjesë në përgjegjësinë e tyre.

PËRFITIMET: Pas përfundimit të garës së fëmijëve (11:00), kupat do t'u jepen tre finalistëve të parë për cdo kategori (grave të para ,burrave të parë ashtu dhe fëmijëve të para). Medaljet e çmimeve do t'u jepen të gjithë pjesëmarrësve pas përfundimit të tyre.

TIMING: Do të ekzistojë matje e shpejtë i kohës me kronometër në përfundimin e garës.

STACIONI I FURNIYIMIT: Haskovë

PIKAT E KONTROLLIT: Do të ketë pika kontrolli përgjatë rrugës. Atletët janë të detyruar që numri i tyre të jetë i dukshëm në mënyrë që ato të mund të regjistrohen nga gjyqtarët. Mohimi i numrit nënkupton përjashtimin.

SIGURIA: Ngjarja kujdeset nga mjekë, infermiere dhe vullnetarë të trajnuar për çështjet e sigurisë dhe asistencën mjekësore për atletët në nevojë. Në rastet kur stafi i sigurisë dhe gjyqëtarët tregojnë se atletët duhet të ndryshojnë drejtimin për arsye sigurie, atletët janë të detyruar t'i binden. Mohimi i pajtueshmërisë do të thotë përjashtim. Nëse mjeku i ndeshjes këshillon që një atlet është në gjendje të keqe dhe nuk është në gjendje të vazhdojë, atëherë atleti është i detyruar të japë numrin e tij dhe të ndjekë udhëzimet.

NDRYSHIMI I RRUGËS - LËVIZJA: Në rast të kushteve ekstreme të motit, ngjarja rezervon të drejtën për të ndryshuar vendin ose për të shtyrë fillimin e garave për një periudhë të shkurtër ose më të gjatë, duke marrë gjithmonë parasysh integritetin fizik të atletëve.

PENALTET: Të gjitha shkeljet e mëposhtme rezultojnë me dënimin e përjashtimin: Mos paraqitja ose ndryshimi i numrit të pjesëmarrjes, hedhja e mbeturinave, parandalimi i një atleti tjetër ose sjellja josportive, mosrespektimi i udhëzimeve të gjyqtarëve, ashpërsia - sjellja e keqe ndaj komitetit organizues, gjyqtarëve, vullnetarëve, mosprania në një stacion kontrolli, mohimi i ekzaminimit nga mjeku i një organizate nëse kjo konsiderohet e nevojshme në çdo kohë gjatë garës.

NDRYSHIMI I RREGULLAVE: Organizatorët rezervojnë të drejtën për të ndryshuar rregullat e garës. Në çdo rast, ndryshimet në garë do të postohen në faqen e organizimit.

NDRYSHIME TË TJERA: Është rreptësisht e ndaluar të bjerë ndonjë objekt përgjatë rrugës. Ka një qese speciale të mbeturinave plastike në stacionin e furnizimit. Rënia e materialeve të paketimit në çdo pikë të rrugës përtej së paracaktuarës, rezulton në ndëshkimin e përjashtimin e atletit. Shkurtimi i rrugës është i ndaluar dhe dënohet me bllokim. Çdo konkurrent ka përgjegjësinë dhe është i detyruar të monitorojë me kujdes sinjalet paralajmëruese të drejtimit.Të gjithë pjesëmarrësve u kërkohet të respektojnë plotësisht rregullat e përshkruara më lart dhe t'i binden çdo sugjerimi nga gjyqtarët e ndeshjes. Mosrespektimi i rregullave ose rekomandimeve të gjyqtarëve do të rezultojë në ndëshkimin e përjashtimin. Çdo person tjetër i autorizuar nga organizata mund të regjistrojë çdo shkelje dhe ta dorëzojë atë për shqyrtim në Komitetin e Përputhshmërisë.

GJENDJA E PJESËMARRJES: Parakusht për pjesëmarrje në ndeshje është  procesi e regjistrimit për të deklaruar me përgjegjësi se ai ka mësuar për rregullat e ndeshjes dhe se i pranon ato plotësisht dhe pa kushte.

PAS GARËS: Organizatorët do të kujdesen për atletët, përcjellësit dhe vullnetarët me ushqim pa  pagesë dhe në vazhdim do të ketë një event muzikore.

REZULTATET: Rezultatet dhe fotografitë do të postohen në faqen e internetit të klubit si dhe në facebook.

* Heqja e pergjegjesive: Komisioni nuk eshte pergjegjes per vdekje,plagosje apo per cdo lloj problemi shendetesor te atleteve,te cilet,duke aplikuar ne gare:
a)jane ne dijeni te rrezikut qe ekziston ne mjedisin malor
b)sigurojne se gjendja shendetesore e tyre eshte e mire dhe u lejon te marrin pjese ne gare(pasi jane kontrolluar nga nje doktor per kete situate)
Komisioni mohon cdo pergjegjesi lidhur me gjendjen fizike te atleteve,te cilet duhet te sillen ne menyre te pergjegjshme ne pika te rruges ku rreziku i rrenies me rezultate fatale ose tragjike eshte i shtuar.
Per me teper,Komisioni mohon cdo pergjegjesi ekonomike ne rast ndihmese te jashtme te secilit atlet.

KOMISIONI ORGANIZUES I GARËS